BOXDESIGN Konstrukcje Modułowe

Dyrektywa 95/46/WE (dalej jako „RODO”)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) podajemy poniżej ważne informacje na temat twoich danych osobowych zbieranych przez SIATMET Bartosz Żbikowski:

 1. Kto jest administratorem twoich danych osobowych?

Administratorem twoich danych osobowych jest SIATMET Bartosz Żbikowski z siedzibą w Warszawie przy ul. Baśniowej 7, 05-075 Warszawa NIP 9522001492, REGON 142016726, z oddziałem Terespolska 168, 05-074 Konik Nowy. W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz się z nami skontaktować:

 • pod adresem e-mail na adres: biuro@siatmet.pl
 • pisząc na adres: SIATMET Bartosz Żbikowski, ul.Terespolska 168, 05-074 Konik Nowy.
 1. W jakim celu i na jakiej podstawie twoje dane są przetwarzane?

Twoje dane, przekazywane nam za pomocą:

 • formularza kontaktowego na stronach: , www.siatmet.pl, www.boxdesign.com.pl
 • mailowo na adres biuro@siatmet.pl, kontakt@nowoczesne-ogrodzenie.pl,
 • osobiście w biurze sprzedaży SIATMET ul.Terespolska 168, 05-074 Konik Nowy

przetwarzać będziemy w celu przygotowania wyceny, składania i realizacji zamówień, wysyłki towaru, próbek materiałowych lub dokumentów, oraz ewentualnie obsługi złożonej przez Państwa reklamacji czy prowadzenia działań windykacyjnych. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, uprawniający nas do przetwarzania danych niezbędnych do wykonania umowy. W zakresie w jakim twoje dane osobowe znajdą się w dokumentach księgowych, będą one przez nas przetwarzane w celach i granicach wynikających z ustawy z dnia 19 września 1994 r. o rachunkowości. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. W pewnych sytuacjach twoje dane możemy przetwarzać również w celach archiwalnych (dowodowych) na potrzeby wykazania w przyszłości określonych faktów. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, uprawniający nas do przetwarzania danych jeśli jest to niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów.

 1. Kto może być odbiorcą twoich danych osobowych?

Dostęp do twoich danych osobowych mają jedynie nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy. Odbiorcami twoich danych mogą natomiast być:

 • nasi partnerzy, z którymi współpracujemy łącząc produkty i usługi,
 • działające na naszą rzecz firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, ubezpieczeniowe,
 • firmy kurierskie i pocztowe,
 • podmioty obsługujące płatności elektroniczne.
 1. Czy twoje dane będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej?

Nie, nie zamierzamy przekazywać twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 1. Przez jaki okres twoje dane będą przechowywane?

Twoje dane będą przetwarzane przez okres realizacji zamówienia, aż do momentu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń związanych z tym zamówieniem, regulowanych odrębnymi przepisami oraz do czasu wygaśnięcia naszego obowiązku przechowywania dokumentów księgowych.

 1. Jakie prawa przysługują ci w związku z przetwarzaniem przez nas danych?

W związku z przetwarzaniem przez nas twoich danych osobowych, przysługuje ci prawo do:

 • Dostępu do twoich danych (informacji o przetwarzanych danych oraz uzyskania kopii tych danych);
 • Sprostowania (poprawienia) danych;
 • Usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie;
 • Ograniczenia przetwarzania danych (wstrzymania operacji na danych lub nieusuwania danych);
 • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jeśli odbywa się ono na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (patrz. pyt. 2);
 • Przeniesienia danych do innego administratora;
 1. Czy przysługuje ci prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie przez nas danych?

Tak, w każdej chwili możesz zgłosić skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważasz, że przetwarzanie przez nas twoich danych odbywa się z naruszeniem przepisów prawa. Więcej informacji na ten temat możesz znaleźć tutaj.

 1. Czy masz obowiązek udostępnienia nam swoich danych osobowych i jakie są konsekwencje niepodania danych?

Dane osobowe przekazujesz nam w sposób dobrowolny. Niepodanie wymaganych przez nas danych sprawi jednak, że nie będą Państwo mogli złożyć zapytania na naszych stronach internetowych, a przez to dokonywać zamówień mailowych oraz zakupów w naszej firmie.

 1. Czy twoje dane osobowe będą wykorzystywane w celu ich profilowania lub innego zautomatyzowanego podejmowania decyzji?

Nie, nie zamierzamy profilować twoich danych osobowych ani w inny sposób podejmować decyzji związanych z twoją osobą na podstawie zautomatyzowanego przetwarzania danych.

OFERTA
MENU